Bhajan: Shambho Kumaara Gauri Thanaya


Shambho Kumaara Gauri Thanaya
Gajaanana Sadaya Jai Jai
Varada Ganesha Duritha Vinaasha
Pranavaa Kaara Naathha Sadaya
Gajaanana Sadaya Jai Jai


(Victory to merciful darling son of Lord Shambhoo and Gauri, Lord
Gajaanana. Thy form is Om and thou art the remover of obstacles
and grantor of boons. )