Bhajan: Shambho Kumaara Gajaanana


Shambho Kumaara Gajaanana
Shankari Thanayaa Gajaanana
Ambika Thanayaa Gajaanana
Ambuja Lochana Gajaanana


(Elephant-faced Lord Ganesha, son of Shiva and Parvati, whose
eyes are like lotuses.)