Bhajan: Rathnakara Kula Bhooshana


Rathnakara Kula Bhooshana
Rajeeva Nayana Sai Narayana
Hey Eshwaraamma Nandana
Tribhuvana Vanditha Mridu Charana
Tribhuvana Paalana Mridu Charana


(O Lotus-eyed Lord Sai Narayana! The jewel of Ratnakara dynasty. Darling son of Mother
Eeswaramma and Sustainer of all creation! Thy Lotus Feet are worshipped and adored by the entire
universe)