Bhajan: Rajeeva Lochana Sai Narayana


Rajeeva Lochana Sai Narayana
Narahari Roopa Namo Narayana
Rajeeva Lochana Sai Narayana
Parama Dayaagana Bhaktha Paraayana
Nithya Niranjana Sai Narayana
Narahari Roopa Namo Narayana


(Worship Lotus-Eyed Lord Sai Narayana, who has assumed human Form, who is saviour of devotees
and extremely merciful towards them and who is embodiment of purity.)