Bhajan: Lambodara Jaya Gajaanana


Lambodara Jaya Gajaanana
Parvathi Nandana Parama Dayaaghana
Lambodara Jaya Gajaanana
Bandha Vimochana Bhava Bhaya Bhanjana
Pranava Swaroopa Hey Shiva Nandana
Paahi Prabho Maam Paahi Gajaanana


(Hey Lambodara (pot bellied One), victory to You, hey
Gajaaanana! Hey son of Parvati, the personification of
compassion, the One who liberates (devotees) from bondage and
the cycle of birth and death, the One with the Primival form, Son
of Shiva, please protect me, Lord, please protect Lord Ganesha)