Bhajan: Dayaa Sagara Karunaakara Jagadeeshwara Sayeeshwara


Dayaa Sagara Karunaakara Jagadeeshwara Sayeeshwara
Bhuvaneshwara Akhileshwara, Guna Gambhir Sayeeshwara


(O Lord Sai! Thou art ocean of mercy and compassion: all pervading Lord of entire creation and full of
all virtuous qualities)