Bhajan: Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om


Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om
Gajamukha Varada Ganapathi Om
Mooshika Vaahana Gajaanana
Modakahastha Gajaanana
Paramaniranjana Gajaanana
Paada Namaste Gajaanana


(Victory to Thee, Oh Ganesha! The elephant faced One, the
bestower of boons; Gajaana (Ganesha), the One who has the
mouse as His vehicle, Ganesha, the One has a modhaka (a sweet
preparation) in His hand; Oh Gajaanana - I prostrate at Thy Lotus
feet)