Bhajan: Gaja Vadana Gananaatha Naatha


Gaja Vadana Gananaatha Naatha
Gauri Vara Thanaya Guna Laya
Gaja Vadana Gananaatha Naatha
Vidya Dhaayaka Buddhi Pradaayaka
Siddhi Vinaayaka Hey Subha Daayaka


(O Elephant-faced Lord! Lord of Demi-Gods and beloved Son of
Mother Gauri; Thou art extremely merciful. You grant
auspiciousness and gifts.)