Bhajan: Gaja Vadana Gananaatha


Gaja Vadana Gananaatha
Hey Gana Naathha
Gauri Thanaya Dayaa Maya
Gaja Vadana Gananaatha
Bhuvanaadhara Pranava Swaroopa
Paalaya Paalaya Parthipureesha


(Protect, Protect O Lord of Parthi! Thou art the Lord of Creation
and life force of all Beings, Prince of Mother Gauri, Elephant-faced
One and Lord of all Lords, Thou art extremely merciful.)